Vanhempainillat

Teille huoltajille järjestetään kerran lukuvuodessa vanhempainilta. Tässä yhteisessä tapaamisessa opettajat, sekä lukion rehtori esittäytyvät vanhemmille. Lisäksi pääsette keskustelemaan ajankohtaisista asioista opiskeluun, ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin liittyen.

Ryhmänohjaajat

Ryhmänohjaaja vastaa oman luokkansa yleisistä asioista. Hän seuraa opintojen edistymistä ja opastaa kysymykset oikeaan osoitteeseen. Ryhmänohjaajat ovat aktiivisesti mukana opiskelijoiden arjessa ja tiedottavat opiskeluun, kursseihin ja koulun arkeen liittyvissä asioita.

Wilma

https://wilma.luumaki.fi

Wilma on tarkoitettu lukion ja kodin väliseen yhteydenpitoon. Wilman välityksellä voi ottaa helposti yhteyttä lukion henkilökuntaan mieltänne askarruttavissa kysymyksissä. Lisäksi Wilmaa voi käyttää mobiilisovelluksilla.

Wilmassa voi seurata opiskelijan opintosuorituksia jaksoittain, nähdä opiskelijan työjärjestyksen ja selvittää mahdolliset poissaolot koulusta. Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajan tulee selvittää poissaolot Wilman kautta tai kirjallisesti ryhmänohjaajalle. Etukäteen voi pyytää lupaa poissaoloon pätevän syyn perusteella. Yksittäiseksi tunniksi lupaa pyydetään asianomaiselta opettajalta, enintään viideksi päiväksi ryhmänohjaajalta ja pidemmiksi ajoiksi rehtorilta. Jos opiskelija on pois koulusta mahdollisen lomamatkan takia, vastaa hän itse opintojensa etenemisestä. Lomakkeen poissaolon pyytämiseksi ennakkoon saa Wilmasta tai kansliasta.

Wilmaan liittyvissä ongelmissa, olkaa yhteydessä Taavetin lukion kansliaan Tarja Piesaseen.