Yrittäjyysopinnot

Taavetin lukiossa voit tutustua yrittäjyyteen, harjoitella yritäjänä toimimista ja opiskella myös yrittämiseen liittyviä keskeisiä teoriasisältöjä verkko-opintoina usean eri yhteistyötahon tarjoamilla opintojaksoilla. Opinnot ovat tarjolla 1. ja 2. vuoden opiskelijoille, abiturienttivuosi on rauhoitettu ylioppilaskokeisiin valmistautumiseen ja kokeiden suorittamiseen. Yrittäjyysopintoja tehdään pääsääntöisesti lukujärjestykseen merkittyjen oppituntien ulkopuolella.

Opinnot käynnistyvät kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille yhteisellä NY Minicamp -leirillä, joka toimii eräänlaisena “sisäänheittona” yrittäjyyskasvatukseen. Tuoreet lukiolaiset tutustuvat liikemaailman teemoihin ja vaatimuksiin ryhmäyttävien ja hauskojen harjoitteiden kautta, vanhempien lukiolaisten toimiessa tuutoreina. Samalla voit aloittaa myös verkostojen luomisen tutustumalla paikallisiin yrittäjiin ja heidän yrittäjätarinoihinsa. Jokainen aloittava vuosikurssi saa oman yrittäjäkummin Luumäen yrittäjät ry:stä.

Tämän jälkeen opiskelijat voivat suorittaa valitsemiaan YR-opintojaksoja lukion järjestäminä opintoina tai esimerkiksi Jyväskylän avoimen yliopiston tai LUT-yliopiston verkkokursseina. Teoriaopintoja voi hyödyntää käytännössä tulemalla mukaan helmikuussa 2021 perustettuun Taavetin lukion osuuskuntaan talousvastaavaksi tai osaksi esimerkiksi markkinointitiimiä. Työelämätaitoja voi harjoitella myös työntekijänä osuuskunnan saamissa toimeksiannoissa.

Valitessaan Tuumasta toimeen -projektikurssin opiskelija osallistuu jonkin vuosittaisen tapahtuman järjestämiseen. Ensimmäisenä pilottikurssina toimi Taavetissa keväällä 2019 järjestetty Bonehill Gaming -tapahtuma. Yrittäjyysopiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös valtakunnallisiin tapahtumiin ja kilpailuihin, kuten esim. Takeoff (Talous ja nuoret ry) tai Vuosi yrittäjänä (Nuori Yrittäjyys ry).

Lukioaikana suoritetuista riittävän laajoista yrittäjyysopinnoista on mahdollista saada erillinen todistus. Korkeakouluyhteistyönä opiskellut opintojaksot voidaan kirjata suorituksiksi lukiotodistukseen.

Takeoff Vuosi yrittäjänä