Osuuskunta

Taavetin lukio kannustaa opiskelijoitaan yrittäjyyteen. Lukion perustama osuuskunta aloitti toimintansa 2021 ja ottaa vastaan kaikenlaisia työtehtäviä. Osuuskunta tavoittelee voittoa, mutta tärkein tavoite on saada lukiolaisille kokemusta yrittäjyyden eri osa-alueista. Osuuskunnassa on tällä hetkellä neljä lukiolaista, jotka saavat hoitaa osuuskunnan asioita itsenäisesti, mutta tarvittaessa ulkopuolisten avustuksella.

Apteekkari Lea Heikkinen lahjoitti palvelutalo Vallikodille tulpaanien sipuleita, jotka Taavetin lukion yrittäjyysopiskelijat istuttivat asukkaita ilahduttamaan.