Opettajat

Alatyppö Kirsi, venäjä

Hyvärinen Pekka, rehtori

Jämsén Kari, uskonto, psykologia ja filosofia, apulaisrehtori

Kainulainen-Asikainen Saila, englanti ja ruotsi, lv: abit

Karhunen Satu, pitkä matematiikka ja kemia,  lv: seniorit

Kervinen-Noponen Minna, äidinkieli

Korpijaakko Juha, biologia ja maantieto

Kuula Jarkko, lyhyt matematiikka ja fysiikka, lv:juniorit

Myöhänen Katja, kuvaamataito

Ojala Marita, oppilaanohjaus

Piesanen Timo, musiikki

Pulkkinen Tiina, liikunta ja terveystieto

Tapani Pekka, liikunta

Tenkanen Ilmo, historia ja yhteiskuntaoppi

Tiihonen Pirjo, saksa ja espanja