Opettajat

Alatyppö Kirsi, venäjä

Eloranta Jokke, hyvinvointiopettaja

Hyvärinen Pekka, rehtori

Jämsén Kari, uskonto, psykologia ja filosofia, apulaisrehtori

Kainulainen-Asikainen Saila, englanti ja ruotsi, lv: seniorit

Karhunen Satu, pitkä matematiikka ja kemia,  lv: juniorit

Korpijaakko Juha, biologia ja maantieto

Lahnaoja Elina, musiikki

Katja Myöhänen, kuvaamataito

Malinen Raija, lyhyt matematiikka ja fysiikka, virkavapaalla, sij. Kuula Jarkko

Ojala Marita, oppilaanohjaus

Pulkkinen Tiina, liikunta ja terveystieto, virkavapaalla sij. Venla Hakkarainen

Seppälä Elina, musiikki

Tapani Pekka, liikunta

Tenkanen Ilmo, historia ja yhteiskuntaoppi

Tiihonen Pirjo, saksa ja espanja, lv: abit

Virkkunen Henna, äidinkieli, virkavapaalla, sij. Kervinen-Noponen Minna