Opettajat

Alatyppö Kirsi, venäjä

Hyvärinen Pekka, rehtori

Jämsén Kari, uskonto, psykologia ja filosofia, apulaisrehtori

Kainulainen-Asikainen Saila, englanti ja ruotsi, lv: abit

Karhunen Satu, pitkä matematiikka ja kemia,  lv: seniorit

Korpijaakko Juha, biologia ja maantieto

Kuula Jarkko, lyhyt matematiikka ja fysiikka, lv:juniorit

Myöhänen Katja, kuvataide

Ojala Marita, oppilaanohjaus

Piesanen Annimaria, äidinkieli

Piesanen Timo, musiikki

Pulkkinen Tiina, liikunta ja terveystieto

Tapani Pekka, liikunta

Tenkanen Ilmo, historia ja yhteiskuntaoppi

Tiihonen Pirjo, saksa ja espanja