Opettajat

Alatyppö Kirsi, venäjä

Auramo Emma, musiikki

Eloranta Jokke, hyvinvointiopettaja

Hyvärinen Pekka, rehtori

Jämsén Kari, uskonto, psykologia ja filosofia, apulaisrehtori

Kainulainen-Asikainen Saila, englanti ja ruotsi, lv:juniorit

Karhunen Satu, pitkä matematiikka ja kemia,  lv: abit

Korpijaakko Juha, biologia ja maantieto

Laivamaa Sanna, kuvaamataito, virkavapaalla, sij. Katja Myöhänen

Malinen Raija, lyhyt matematiikka ja fysiikka, virkavapaalla, sij. Kuula Jarkko

Ojala Marita, oppilaanohjaus

Pulkkinen Tiina, liikunta ja terveystieto

Tapani Pekka, liikunta

Tenkanen Ilmo, historia ja yhteiskuntaoppi

Tiihonen Pirjo, saksa ja espanja, lv: seniorit

Virkkunen Henna, äidinkieli, virkavapaalla, sij. Kervinen-Noponen Minna